شرکت پارس کشتی پولاد

www.ParsPooladShipyard.com

Flat Barge Repair, Sandblast and Paint

تعمیر (تعویض پلیت) سندبلاست و رنگ آمیزی بارج مطاف 20  در محل کارگاه شرکت پارس کشتی پولاد

(مجموعه عکس)

جای گیری بارج درون حوضچه
جای گیری بارج درون حوضچه

تعویض پلیت دک
تعویض پلیت دک

برش کاری قسمت های پوسیده و نصب ورق نو
برش کاری قسمت های پوسیده و نصب ورق نو

تعویض ورق در قسمت کناری سینه
تعویض ورق در قسمت کناری سینه

تعویض ورق در قسمت کناری سینه
تعویض ورق در قسمت کناری سینه

برش کاری قسمت های پوسیده و نصب ورق نو
برش کاری قسمت های پوسیده

ورق نو جایگزین قسمت های کهنه - از داخل جوشکاری می شود
ورق نو جایگزین قسمت های کهنه (از داخل جوشکاری می شود)

جوشکاری ورق تعویض شده دیواره کناری
جوشکاری ورق تعویض شده دیواره کناری

شکل داخلی حوضچه و نحوه جایگیری شناور در آن
شکل داخلی حوضچه و نحوه جایگیری شناور در آن (قبل از تخلیه آب حوضچه)

بارج پس از تخلیه آب داک (DOCK) بر روی ستون ها نشسته است (قبل از سند بلاست)
بارج پس از تخلیه آب داک (DOCK) بر روی ستون ها نشسته است (قبل از سند بلاست)

سند بلاست و رنگ اولیه
سند بلاست و رنگ اولیه

رنگ لایه دوم
رنگ لایه دوم

پس از رنگ آمیزی نهایی و آبگیری حوضچه جهت به آب اندازی بارج
پس از رنگ آمیزی نهایی و آبگیری حوضچه جهت به آب اندازی بارج

بارج مطاف 20 در حال خروج از حوضچه شرکت پارس کشتی پولاد پس از تعمیر
بارج مطاف 20 در حال خروج از حوضچه شرکت پارس کشتی پولاد پس از تعمیر

صفحه اول (Home) :: بالای صفحه (Top)

آدرس: بندرعباس – کیلومتر 6 جاده اسکله شهید رجایی – جنب باسکول ذوب آهن اصفهان
آدرس پستی: بندر عباس – صندوق پستی 3379 - 79145
تلفکس و پیغامگیر: 6668281 – 0761
فکس: 6668266 – 0761

Email: pkpshipyard_at_gmail.com

Modified: 2007-08-27